Witaj na oficjalnej stronie Masters Polska!

„Mistrzowie Sportu, Mistrzowie Życia”

Masters Polska to nie tylko sport, to ruch, który przekracza granice wieku i dyscyplin, łącząc pasję do aktywności fizycznej z nieustannym dążeniem do osobistych rekordów. Jest to projekt dla tych, którzy wiedzą, że sport to więcej niż rywalizacja - to sposób na życie, niezależnie od tego, czy masz 35 lat, czy 105.

NASZA MISJA

Promujemy aktywność fizyczną wśród oldbojów - aktywnych sportowców powyżej 35 roku życia - którzy nadal konkurują, biją rekordy i spełniają marzenia. Masters Polska to dom dla Mistrzów i rekordzistów Świata, Europy, Polski we wszystkich aktywnościach sportowych. Nasz projekt to również serce dla tysięcy amatorów, którzy rekreacyjnie łączą się z ideą Masters, odnajdując w sporcie swoją życiową pasję.
Nasze

CELE

1.

Integracja środowiska Mastersów w Polsce: Łączenie osób zaangażowanych w sporty masters, oldboj i senior, tworzenie wspólnoty

2.

Promowanie sukcesów, planów, aktywności w różnych dyscyplinach sportowych: Podnoszenie świadomości o osiągnięciach i działaniach w ramach sportu masters.

3.

Koordynowanie działań podmiotów związanych ze sportem masters:
 Zapewnienie efektywnej współpracy między różnymi organizacjami i instytucjami sportowymi.

4.

Zrzeszenie stowarzyszeń, związków, klubów, fundacji działających w obszarze sportu dla dorosłych: Tworzenie sieci współpracy między różnymi organizacjami sportowymi.

5.

Stworzenie struktur prawnych i organizacyjnych dla polskiego sportu Masters: Utworzenie ram prawnych i organizacyjnych wspierających rozwój sportu masters.

6.

Reprezentowanie środowiska wobec administracji publicznej i instytucji rządowych: Działanie jako oficjalny przedstawiciel sportu masters w kontaktach z władzami.

7.

Stworzenie oficjalnej reprezentacji środowiska Masters w rozmowach z partnerami i sponsorami: Negocjowanie warunków współpracy i ochrona prawna podmiotów działających w sporcie.

8.

Zwiększenie dostępności sportu dla ludzi dojrzałych i zagrożonych wykluczeniem społecznym: Promowanie sportu jako środka integracji i aktywizacji społecznej.

9.

Pozyskiwanie partnerów organizacyjnych i biznesowych dla sportu Masters: Budowanie relacji z partnerami biznesowymi i organizacyjnymi wspierającymi rozwój sportu masters.

10.

Wiedza z zakresu treningów, budowania formy, zasady żywienia, regeneracji i rehabilitacji. Promowanie kultury wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń wśród sportowców masters, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i efektywności treningu w starszym wieku.
@MASTERS POLSKA 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram